krzyż benedyktyński

Krzyż św. Benedykta ważną relikwią katolicką

Wiara dla każdego chrześcijanina jest nie tylko czymś ważnym, ale wręcz niezbędnym oraz doniosłym. Wiara ta opiera się przede wszystkim o przesłanie Jezusa Chrystusa oraz jego męczeńską śmierć na krzyżu. Stąd symbol krzyża stanowi wyjątkową relikwię dla każdego chrześcijanina.

W ostatnim czasie swój renesans przeżywa jednak krzyż św Benedykta. Zgodnie z Aprobatą Kościoła wydaną w Rzymie w 1857 roku używając go i modląc się za pośrednictwem świętego Benedykta można uzyskać od Boga ogrom łask, Jest on również uważany za ulubione akcesorium egzorcystów czy idealny prezent na pamiątkę bierzmowania.

Krzyż Benedyktyński

Krzyż świętego Benedykta najczęściej nazywany jest po prostu Krzyżem Benedyktyńskim. Uważany jest on za najbardziej katolicki krzyż religii rzymsko-katolickiej, gdyż od zwykłego różni go posiadanie dodatkowego medalika świętego Benedykta. Ponadto jego skutki, chociaż nie natychmiastowe, przejawiają się m.in. w uzdrowieniach cielesnych, łaskach duchowych, a także obronie przed złymi mocami oraz niebezpieczeństwem. Jednakże, aby odnieść upragnione skutki, medalik musi być odpowiednio użytkowany poprzez właściciela.

Modlitwy świętego Benedykta

Medalik posiada wyjątkowy wygląd. Symbolika oraz litery znajdujące się na nim nie pozostają bez znaczenia. Jak każdy medal, ten również posiada dwie strony – awers oraz rewers.

Awers przedstawia postać świętego oraz dwa napisy. Pierwszy jest prośbą o obronę w chwili śmierci, natomiast drugi informuje, iż jest to Krzyż świętego Ojca Benedykta, który został opatem klasztoru w pobliżu Subiaco. Natomiast rewers przedstawia krzyż utworzony z pierwszych liter modlitw oraz egzorcyzmów świętego, które powinny być odmawiane w chwilach słabości i pokus.