obraz świętej rodziny wiszący w kościele

Rodzina sensem życia

W sakramencie małżeństwa, kobieta i mężczyzna otrzymują szczególne łaski od Boga. Zostają oni umocnieni jego miłością i uświęceni. Bardzo ważne jest aby umieć rozwijać ten dar każdego dnia. Szacunek wzajemny w małżeństwie jest obok miłości jedną z ważniejszych cnót. Kościół wspiera rodziny, które przyczyniają się do jego powiększenia i umocnienia. Wydawanie potomstwa w rodzinie jest […]

Read More