Święcenia diakonatu jako wstęp do kapłaństwa

Od osób, które sprawują rozmaite funkcje w kościele katolickim, szczególnie od osób duchownych, oczekuje się szczególnego świadectwa ich życia, które będzie pełne wiary, a także nienaganne pod względem moralnym. Oczywiście jest to trudne, nawet bardzo, w XXI wieku, kiedy wokół mnóstwo jest pokus i błędów, jakie można popełnić.

Święcenia diakonatu

Święcenia diakonatu są dopiero pierwszym krokiem w życiu przyszłego kapłana. Diakonat, prezbiterat i episkopat to trzy stopnie sakramentu święceń, zgodnie z katolicką teologią, diakonat to pierwszy stopień. Każdy diakon ma swoje ściśle określone zadania, między innymi ma posługiwać liturgią, służyć przy ołtarzu, może odczytywać tekst Ewangelii, czyli posługiwać słowem, a także nieść pomoc chorym, ubogim i tym, którzy cierpią. Do tego wezwani są właściwie wszyscy chrześcijanie, bez wyjątku.

Pamiątka święceń

Święcenia diakonatu to bardzo ważny dzień dla osoby przyjmującej święcenia diakonatu, jest to okazja, aby wręczyć coś takiego jak pamiątka święceń diakonatu, która może przybierać różne formy, jednakże niezależnie od tego, jak będzie wyglądała, będzie świetną pamiątką na dalsze lata i będzie przypominać ten wyjątkowy, wspaniały dzień kiedy coś ważnego w życiu się wydarzyło. Dla przyszłego kapłana takie pomniejsze kroki stanowią niezwykle ważny wstęp do dalszego przykładnego kapłańskiego życia i warto mieć tę świadomość i o tym pamiętać.