obraz świętej rodziny wiszący w kościele

Rodzina sensem życia

W sakramencie małżeństwa, kobieta i mężczyzna otrzymują szczególne łaski od Boga. Zostają oni umocnieni jego miłością i uświęceni. Bardzo ważne jest aby umieć rozwijać ten dar każdego dnia. Szacunek wzajemny w małżeństwie jest obok miłości jedną z ważniejszych cnót. Kościół wspiera rodziny, które przyczyniają się do jego powiększenia i umocnienia. Wydawanie potomstwa w rodzinie jest obowiązkiem.

Obraz świętej rodziny przyjmij za wzór

wyjątkowy obraz św rodziny w każdym domuKościół daje nam wiele przykładów, na których możemy wzorować nasze postępowanie. Przede wszystkim pokazuje nam rodzinę jako najważniejsza instytucję. Jej celem jest nie tylko wydanie i wychowanie potomstwa w wierze chrześcijańskiej, ale również kreowanie postaw godnych naśladowania. Obraz świętej rodziny powinien znajdować się w każdym domu, aby przypominał o randze rodziny w codziennym życiu.

Czemu tak jest?

Przede wszystkim wynika to z tego, że jako dorośli ludzie, często zapędzamy się w codzienności i zapominamy co jest dla nas najważniejsze. Mamy poczucie spełnienia w pracy i stawiamy ją na pierwszym miejscu. Często wykonywanie zadań przydzielonych przez szefa jest łatwiejsze niż nasze codzienne życie, pełne nierozwiązanych problemów. Jest to bardzo zgubne zachowanie, z którego ciężko zawrócić. Dlatego w naszym życiu potrzebne są wzorce i autorytety, którymi moglibyśmy się kierować. Małżeństwo musi wzajemnie umacniać się w wierze i pomagać sobie jeśli życie jednego z nich schodzi na złe tory.